№5 ГИМНАЗИЯНЫҢ ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ САЯСАТЫ
Кіріспе

No5 гимназия Қазақстан Республикасы заңнамасының қағидасын басшылыққа ала отырып, оның барлық көріністерінде сыбайлас жемқорлықты
 жою қағидаттарын берік ұстанады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатымыздың негізінде мектеп қауымдастығының әрбір мүшесі кез келген
 күдікті әрекет туралы хабарлауды ыңғайлы сезінетін әділ, ашық және есеп беретін ортаны құру міндеттемесі жатыр.

Негізгі құжаттар
No5 гимназияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты Қазақстан Республикасының келесі бұйрықтарына негізделеді:

«Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасын және оны іске асыру
 жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 2 ақпандағы № 802 Жарлығы 
(https:/ /adilet.zan.kz/rus/docs/U2200000802)
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚР Заңы 
(https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410)
Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы өзге де нормативтік құқықтық актілері
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың мақсаттары

Біздің саясатымыз келесі мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған:

Парақорлық, ұрлық, қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану немесе басқа да құқық бұзушылықтар болсын, оның барлық нысандарындағы
 сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және жою.
Гимназияға бөлінген ресурстардың әділ және тең бөлінуін, сондай-ақ барлық қаржылық операциялардың ашықтығын қамтамасыз ету.
Оқушылардың, олардың ата-аналарының (заңды өкілдерінің), гимназия қызметкерлерінің және оқу процесіне қатысатын басқа да
 тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау.
Гимназияға қоғам тарапынан сенім деңгейін арттыру және оның адал және ашық мекеме ретінде беделін нығайту.
Негізгі принциптер

№5 гимназияда сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты жүзеге асыру келесі принциптерге негізделген:

Заңдылығы: Гимназия қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына қатаң сәйкес жүзеге асырылады.
Транспаренттілік: Гимназия қызметі туралы ақпарат, оның ішінде қаржылық мәселелер барлық мүдделі тұлғаларға қолжетімді.
Жауапкершілік: Гимназияның барлық қызметкерлері өз әрекеттері мен шешімдері үшін жеке жауап береді.
Сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік: Гимназиядағы сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністері тексеріліп, жолын кесіледі
 және тәртіптік, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады.
Практикалық шаралар

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың мақсаттарына қол жеткізу үшін No5 гимназияда келесі іс-шаралар жүзеге асырылуда:
Түсіндіру жұмыстары: Оқушыларға, олардың ата-аналарына (заңды өкілдері) және гимназия қызметкерлеріне сыбайлас жемқорлықтың зиянын, 
оған жауапкершілікті және оны хабарлау тетіктерін түсіндіруге арналған жүйелі сабақтар мен семинарлар өткізу.
Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу: профилактикалық шаралар кешенін енгізу, мысалы:
Гимназия қызметкерлерінің әдеп және қызметтік мінез-құлық кодексі
Мүдделер қақтығысы туралы мәлімдеме
Сыйлықтар мен сыпайылықтарды қабылдау тәртібі
Кері байланыс механизмі
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сенім телефоны
Бақылау және мониторинг: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың іске асырылуын бақылау және мониторингілеу жүйесін құру, 
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін жүйелі түрде талдау және оларды барынша азайту бойынша шаралар қабылдау.
Сыбайлас жемқорлық туралы хабарлау

№5 гимназияда сыбайлас жемқорлық фактілерінің куәгері болсаңыз немесе күдіктенсеңіз, бұл туралы хабарлауға болады: