Қамқоршылық кеңесі
ГИМНАЗИЯ ҚАМҚОРЛЫҚ КЕҢЕСІ: МАҚСАТТАР, МІНДЕТТЕР ЖӘНЕ ӨКІЛЕТТЕР
Гимназияның қамқоршылық кеңесі гимназияның дамуына ықпал ету мақсатында құрылған алқалы басқару органы болып табылады.
Гимназия Қамқоршылық кеңесінің мақсаттары:

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға жәрдемдесу;
Гимназияның материалдық-техникалық базасын дамыту;
Оқу процесін жетілдіру;
Білім сапасын арттыру;
Гимназия мен отбасы, қоғам арасындағы байланысты нығайту.
Гимназия Қамқоршылық кеңесінің міндеттері:

Гимназия дамуының негізгі бағыттарын анықтау;
Гимназияны дамыту бағдарламасын әзірлеуге және жүзеге асыруға қатысу;
Гимназияны дамытуға бюджеттен тыс қаражат тартуға жәрдемдесу;
Бюджеттен тыс қаражаттардың пайдаланылуын бақылау;
Оқу-тәрбие процесін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;
Оқушылардың білім алуы мен білім алуына қолайлы жағдай жасауға ықпал ету;
Студенттердің заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау.
Гимназия Қамқоршылық кеңесінің өкілеттігі:

Гимназияның филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім қабылдау;
Гимназияның жарғысын бекіту;
Гимназия директоры лауазымына кандидатты бекіту;
Гимназияның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру;
Мемлекеттік және муниципалдық білім беру органдарына гимназияны дамыту мәселелері бойынша ұсыныстар енгізу.
Гимназия Қамқоршылық кеңесінің құрамы:

Құрылтайшының өкілдері (кемінде 2 адам);
Педагогикалық ұжымның өкілдері (кемінде 2 адам);
Ата-аналардың өкілдері (кемінде 2 адам);
Басқа мүдделі тұлғалардың өкілдері (құрылтайшымен келісім бойынша).
Гимназия Қамқоршылық кеңесінің қызметі мыналар негізінде жүзеге асырылады:

«Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
Гимназия жарғысы;
Гимназияның қамқоршылық кеңесі туралы ереже.
Мектептің Қамқоршылық кеңесінің мүшелері тегін жұмыс істейді.

Гимназияның Қамқоршылық кеңесінің мүшелері 3 жыл мерзімге сайланады.

Гимназия Қамқоршылық кеңесінің отырыстары кемінде 6 айда бір рет өткізіледі.

Гимназияның қамқоршылық кеңесі туралы ереже гимназияның қамқоршылық кеңесінің отырысында бекітіледі.

ҚҰЖАТТАР
 
 
 
 

Құжаттама