Оқушылардың ҚОРЫТЫНДЫ емтиханЫ: НЕ БІЛУ КЕРЕК?
Қорытынды емтихан (ҚЕ) – негізгі немесе жалпы орта білім беру кезінде білім алушылардың алған білімдері мен дағдыларын бағалау үшін жүзеге асырылатын міндетті рәсім. Ол білім беру 
бағдарламаларын меңгеру деңгейін және түлектердің одан әрі білім алуға немесе жұмысқа дайындығын анықтауға көмектеседі.
ҚЕ қай сыныптарда оқытылады?
9 (10) баға: Қорытынды қорытынды емтихандар.
11 (12) сынып: Мемлекеттік бітіру емтихандары.
ҚЕ өткізу нысандары:

9 (10) сынып үшін:
Жазбаша емтихан:
қазақ тілі/орыс тілі (оқыту тіліне байланысты)
Математика (алгебра)
Қазақ тілі мен әдебиеті (оқыту орыс/өзбек/ұйғыр/тәжік тілінде жүргізілетін мектептер үшін) немесе орыс тілі мен әдебиеті (қазақ тілінде оқытатын мектептер үшін)
Бір таңдау пәні (физика, химия, биология, география, геометрия, Қазақстан тарихы, дүние жүзі тарихы, әдебиет (оқу тіліне сәйкес), шет тілі (ағылшын/француз/неміс), информатика).
11 (12) сыныптар үшін:

Жазбаша емтихан:
қазақ тілі/орыс тілі (оқыту тіліне байланысты)
Алгебра және талдаудың бастаулары
Қазақстан тарихы
Қазақ тілі мен әдебиеті (оқыту өзбек/ұйғыр/тәжік/орыс тілдерінде жүргізілетін мектептер үшін) немесе орыс тілі мен әдебиеті (қазақ тілінде оқытатын мектептер үшін)
Бір таңдау пәні (физика, химия, биология, география, геометрия, дүние жүзі тарихы, құқық негіздері, әдебиет (оқу тіліне сәйкес), шет тілі (ағылшын/француз/неміс), информатика).
Мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттардың 11-сыныбына:

Жазбаша емтихан:
қазақ тілі/орыс тілі (оқыту тіліне байланысты)
Алгебра және талдаудың бастаулары
12-сынып мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттар үшін:

Тестілеу:
Қазақстан тарихы
қазақ тілі (орыс тілінде оқытатын мектептер үшін) немесе орыс тілі (қазақ тілінде оқытатын мектептер үшін)
Студент таңдауы бойынша бір пән (физика, химия, биология, география, геометрия, дүние жүзі тарихы, құқық негіздері, әдебиет (оқу тіліне сәйкес), шет тілі (ағылшын/француз/неміс), информатика).
ҚЕ туралы көбірек білуге ​​​​болады?

Ұлттық тестілеу орталығының ресми сайты: https://app.testcenter.kz/auth
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы No 604 бұйрығы:  https://adilet.zan.kz/rus/docs/V000001222_