Миссиясы және пайымы
Гимназия миссиясы: Озық отандық және халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, бәсекеге қабілетті және үйлесімді дамыған ұрпақ тәрбиелеу арқылы еліміздің адами капиталын дамытуға үлес қосу
Гимназия пайымы: Біз адамгершілігі жоғары және бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу мен дамыту үшін қолайлы және қауіпсіз жағдай жасаймыз
Гимназия мақсаты: Мұғалімдер мен оқушылардың жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру, жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде жеке тұлғаны тәрбиелеу мен оқыту.
Гимназия міндеттері:
-Гимназияны одан әрі дамытудың басым бағыттарын анықтау
— Мұғалім мәртебесінің жоғары болуын қамтамасыз ету
— Мектептегі оқушылардың білім сапасын, танымын, белсенділігін арттыру, оқу ортасына қолайлы жағдай жасау
— Оқушылардың бағалау жүйесінің сапасын арттыру
— Рухани-адамгершілік, интеллектуалдық және тұлғалық даму.
— Білім беру ұйымын цифрлық инфрақұрылыммен және заманауи материалдық-техникалық базамен жабдықтау