ЕРЕЖЕЛЕР
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДІҢ ТІЗІМІ:
Мемлекеттік стандарттар мен оқу жоспарлары
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен 
кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім министрінің
 03.08.2022 No 348 бұйрығы, өзгерту енгізілді - 23.09.2022 № 406)
Сілтеме
Қазақстан Республикасының бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы 
(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2012 жылғы 8 қарашадағы No 500 бұйрығы, 18 тамыздағы 
өзгерістер мен толықтырулармен, 2023 жылғы № 264)
Сілтеме
21 Жалпы білім беретін ұйымдарға арналған жалпы білім беретін пәндер, таңдау пәндері мен таңдау пәндері бойынша үлгілік 
оқу жоспарларын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім министрінің 2022 жылғы 16 қыркүйектегі No 399 бұйрығы; 
21.11.2022 ж. No 467 өзгеріс енгізілді) 05.07.2023 No 199 өзгерту енгізілді)
Сілтеме
Ұлттық жобалар мен бағдарламалар

Ұлттық жобасын бекіту туралы «Сапалы білім. Білімді ұлт» (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы 
No 726 қаулысы)
Сілтеме
Сертификаттау және сапаны бақылау

Білім алушылардың оқу үлгерімінің ағымдағы мониторингін, аралық және қорытынды аттестаттауын жүргізудің үлгілік ережесін
 бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы; Министрдің
 бұйрығымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілді) Қазақстан Республикасы Білім басқармасының 2023 жылғы 13 сәуірдегі № 96)
Сілтеме
Білім беру деңгейі бойынша сапаны қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің 2022 жылғы 23 маусымдағы № 292 бұйрығы)
Сілтеме
Оқу материалдары

Орта білім беру ұйымдарына арналған оқулықтардың, мектепке дейінгі ұйымдарға, орта білім беру ұйымдарына арналған 
оқу-әдістемелік кешендердің тізбесін бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 22 мамырдағы
 № 216 бұйрығы) , өзгеріс енгізілді - ҚР Білім министрінің міндетін атқарушының 22.05.2023 No 140 бұйрығымен, өзгеріс енгізілді - 
ҚР Білім министрінің 03.07.2023 No 194 бұйрығымен.
Сілтеме
Білім беру мекемелерінің ұйымдастырылуы мен қызметі

Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру, жетім балалар мен
 ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мамандандырылған, арнайы, білім беру ұйымдары, қосымша білім беру ұйымдары
 қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы балалар мен ересектерге арналған (Қазақстан Республикасы Білім министрінің 2022 жылғы 
31 тамыздағы No 385 бұйрығы)
Сілтеме
Мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарын жабдықтармен және жиһаздармен, сондай-ақ арнаулы білім беру ұйымдарымен жабдықтау 
стандарттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы No 70 бұйрығы, 2016 ж.
 Қазақстан Республикасы Білім министрінің 2023 жылғы 3 шілдедегі No 193 қаулысымен.
Сілтеме
Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы No 95 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығымен 2016 ж.
 Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 3 қазандағы No 415)
Сілтеме
Білім беруді қаржыландыру

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі
 білім беруді жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің 2017 жылғы 27 қарашадағы № 596, өзгерту енгізілді - 05.07.2023 No 197)
Сілтеме
Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі
 білімі бар кадрларды даярлауға, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімшелеріне 
мемлекеттік білім беру тапсырыстарын орналастыру қағидаларын бекіту туралы , сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, 
орта білім беру және балаларға қосымша білім беру (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы 
No 122 бұйрығы)
Сілтеме
Мұғалімдерді аттестаттау
Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің
 жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында педагогикалық қызметкерлерді және оларға 
теңестірілген лауазымдарды атқаратын адамдарды аттестаттау қағидалары мен шарттарын бекіту туралы. білім және ғылым саласындағы 
өзге де мемлекеттік қызметшілер (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы No 83 бұйрығы, 
Қазақстан Республикасы Білім министрінің 30.12.2016 ж. 2022 жылғы № 533)
Сілтеме
Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестігін растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы 
(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2015 жылғы 17 маусымдағы No 391 бұйрығы)
Сілтеме
Білім беру мекемелерін басқару

Мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшыларын ротациялау қағидаларын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
 министрлігінің 2021 жылғы 11 қарашадағы No 559 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Білім министрінің бұйрығымен 2021 ж. 
Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 12 желтоқсандағы No 492)
Сілтеме
Мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшылары мен педагог қызметкерлері лауазымдарына тағайындау, лауазымдарынан босату
 қағидаларын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2012.02.21 No 57 бұйрығы, жаңа редакцияда) 
Қазақстан Республикасы Білім министрінің 22.12.2022 No 513)
Сілтеме
Мамандандырылған білім

Мамандандырылған білім беру ұйымдарының желісін және дарынды балалармен жұмыс жөніндегі оқу-әдістемелік кеңес туралы ережені бекіту 
туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 01.07.2015 ж., № 428 бұйрығы, жаңа редакцияда) Қазақстан Республикасы
 Білім және ғылым министрлігінің 2022.02.02 No 34)
Сілтеме
Құжаттар мен формалар
13 Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлеріне қызмет көрсету үшін
 қажетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
 06.04.2020 ж. 130 жаңа редакцияда - ҚР Білім министрінің 17.03.2023 No 68 бұйрығымен.
Сілтеме
Қашықтықтан білім беру

«Қашықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы (Білім министрінің бұйрығы
 Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 27 тамыздағы No 384)
Сілтеме
Марапаттар мен акциялар

«Үздік педагог» атағын беру қағидаларын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2015 жылғы
 16 қаңтардағы No 12 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Білім министрінің бұйрығымен 2015 ж. 2022 жылғы 9 тамыздағы № 355)
Сілтеме
Жеңімпаздар, жүлдегерлер және оларды дайындаған мұғалімдер бюджет қаражаты есебінен біржолғы сыйақымен көтермеленетін жалпы
 білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалардың тізбесін бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім министрінің 2006 ж.
 2022 жылғы 20 шілдедегі № 333)
Сілтеме
«Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық және халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жоба конкурстарының (ғылыми жарыстардың),
 орындаушылық байқаулардың, кәсіптік шеберлік байқауларының және спорттық жарыстардың тізбесін және оларды іріктеу критерийлерін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы. Қазақстан Республикасы Білім министрінің міндетін атқарушының 
2011 жылғы 7 желтоқсандағы No 514 бұйрығына өзгерістер енгізілді - 2022 жылғы 17 тамыздағы No 371)
Сілтеме
Сабақтардың тәрбиелік формалары мен формалары
Орта білім беру ұйымдарының міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің 2016 жылғы 14 қаңтардағы No 26 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Білім министрінің бұйрығымен 2016 ж. 2022 жылғы 
30 желтоқсандағы № 534)
Сілтеме
Қабылдау және қабылдау ережелері

13 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарында оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы
 12 қазандағы No 564 бұйрығы. өзгеріс енгізілді - ҚР Білім министрінің 2022 жылғы 5 тамыздағы No 350 ) бұйрығымен.
Сілтеме
СЫНЫПТЫ БАСҚАРУ

2016 жылғы 12 қаңтардағы No 18 «Орта білім беру ұйымдарында сыныпты басқару туралы» ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 12 қаңтардағы No 18 бұйрығымен Қазақстан Республикасы 2022 жылғы 31 мамырдағы № 251)
Сілтеме
Қауіпсіздік және қауіпсіздік

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің террористік тұрғыдан осал объектілерін және білім және ғылым саласында
 қызметін жүзеге асыратын террористік тұрғыдан осал объектілерді терроризмге қарсы қорғауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты 
бекіту туралы (Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы) Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 30 наурыздағы No 117)
Сілтеме
Арнайы білім беру қажеттіліктері

Арнайы білім беру қажеттіліктерін бағалау қағидаларын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы
 12 қаңтардағы No 4 бұйрығы)
Сілтеме
Білім беру ұйымдарында психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету қағидаларын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2022 жылғы 12 қаңтардағы No 6 бұйрығы)
Сілтеме
Мұғалімдердің жұмыс уақыты мен демалысы

Педагог қызметкердің жұмыс уақыты мен демалыс уақытының ерекшеліктерін айқындау қағидаларын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 21 сәуірдегі No 153 бұйрығы).
Сілтеме